Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC

Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A
Đăng ngày 03-09-2017 11:38:00 PM
Giá : 700 000 VND   483 000 VND
Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cáp lập trình USB-TP485 cho màn hình SMART 700/1000/TP177
Đăng ngày 26-06-2016 09:57:14 PM
Giá : 800 000 VND
Cáp lập trình USB-TP485 cho màn hình SMART 700 1000 TP177. Bảo hành 6 tháng.

Cable lập trình LOGO!USB-CABLE cho Siemens Logo
Đăng ngày 26-04-2016 01:11:00 AM
Giá : 630 000 VND   378 000 VND
Cable lập trình LOGO!USB-CABLE cho Siemens Logo. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 cho Siemens S7-300/400
Đăng ngày 26-04-2016 01:08:00 AM
Giá : 1 500 000 VND   1 425 000 VND
Cable lập trình PC-MPI+ tương thích 6ES7972-0CA23-0XA0 cho Siemens S7-300/400. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200
Đăng ngày 26-04-2016 12:57:00 AM
Giá : 1 500 000 VND   1 425 000 VND
Cable lập trình USB/PPI 6ES7901-3DB30-0XA0 cho Siemens S7-200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình tương thích 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400
Đăng ngày 26-04-2016 12:54:00 AM
Giá : 1 500 000 VND   975 000 VND
Cable lập trình tương thích 6ES7972-0CB20-0XA0 cho Siemens S7-200/300/400. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 dùng cho Siemens S7-200/300 PLC
Đăng ngày 26-04-2016 12:52:00 AM
Giá : 250 000 VND
Cable MPI 6ES7901-0BF00-0AA0 dùng cho Siemens S7-200/300 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC
Đăng ngày 26-04-2016 12:49:56 AM
Giá : 250 000 VND
Cable kết nối PC-PPI cho Siemens S7-200 PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình tương thích 6ES7901-3CB30-0XA0 cho S7 200
Đăng ngày 26-04-2016 12:47:00 AM
Giá : 1 200 000 VND   1 020 000 VND
Cable lập trình tương thích 6ES7901-3CB30-0XA0 cho S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình tương thích 6ES7901-3DB30-0XA0 cho S7 200
Đăng ngày 26-04-2016 12:45:00 AM
Giá : 1 200 000 VND   1 140 000 VND
Cable lập trình tương thích 6ES7901-3DB30-0XA0 cho S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-PPI cho S7 200
Đăng ngày 26-04-2016 12:42:00 AM
Giá : 650 000 VND   390 000 VND
Cable lập trình USB-PPI cho S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-PPI cho S7 200
Đăng ngày 26-04-2016 12:41:00 AM
Giá : 650 000 VND   390 000 VND
Cable lập trình USB-PPI cho S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC Siemen S5 S5-90U/95/100U/115U/135U/155U PLC
Đăng ngày 26-04-2016 12:38:00 AM
Giá : 750 000 VND   487 500 VND
Cable lập trình PC-TTY tương thích 6ES5734-1BD20 cho PLC Siemen S5 S5-90U/95/100U/115U/135U/155U PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 26-04-2016 12:02:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 26-04-2016 12:00:00 AM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-SC09 FX+ cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-QC30R2+ cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-04-2016 11:57:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-QC30R2+ cho PLC Melsec Q. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-04-2016 11:55:00 PM
Giá : 700 000 VND   581 000 VND
Cable lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX
Đăng ngày 25-04-2016 11:52:00 PM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cable lập trình USB-SC09-FX cho PLC Mitsubishi FX. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau