Bơm hóa chất FTI
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Bơm hóa chất FTI

Bơm hóa chất SP22
Đăng ngày 13-06-2016 10:52:20 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất SP22 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất SP15
Đăng ngày 13-06-2016 10:50:25 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất SP15 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất SP11
Đăng ngày 13-06-2016 10:48:52 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất SP11 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất SP10
Đăng ngày 13-06-2016 10:46:41 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất SP10 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB22
Đăng ngày 13-06-2016 10:30:49 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB22 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB15
Đăng ngày 13-06-2016 10:29:14 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB15 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB11
Đăng ngày 13-06-2016 10:27:10 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB11 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB10
Đăng ngày 13-06-2016 10:25:41 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB10 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB9
Đăng ngày 13-06-2016 10:24:08 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB9 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB8
Đăng ngày 13-06-2016 10:22:43 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB8 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB7
Đăng ngày 13-06-2016 10:15:33 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB7 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB6H
Đăng ngày 13-06-2016 10:13:42 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB6H bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB6
Đăng ngày 13-06-2016 10:04:53 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB6 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB5.5
Đăng ngày 13-06-2016 10:02:49 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB5.5 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB5
Đăng ngày 13-06-2016 10:01:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB5 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB4
Đăng ngày 13-06-2016 09:59:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB4 bhịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn

Bơm hóa chất DB3
Đăng ngày 13-06-2016 09:54:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất DB3 chịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn