Bơm hóa chất Iwaki MD series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 105
  • Tháng hiện tại: 27137
  • Tổng lượt truy cập: 6507123

Bơm hóa chất Iwaki MD series

Bơm hóa chất Iwaki MX-400
Đăng ngày 20-05-2016 05:25:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MX-400 ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki MX-251
Đăng ngày 20-05-2016 05:23:20 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MX-251 ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki MD-100FZ
Đăng ngày 20-05-2016 04:42:39 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-100FZ ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki MD-100FY
Đăng ngày 20-05-2016 04:40:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-100FY ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-100FZ
Đăng ngày 20-05-2016 04:36:45 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-100FZ ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-100FY
Đăng ngày 20-05-2016 04:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-100FY ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-55Z
Đăng ngày 20-05-2016 04:24:41 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-55Z ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-55Y
Đăng ngày 20-05-2016 04:19:50 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-55Y ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FZ
Đăng ngày 20-05-2016 04:17:40 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FZ ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FY
Đăng ngày 20-05-2016 04:15:56 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FY ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FX
Đăng ngày 20-05-2016 04:13:33 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-30FX ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất Iwaki WMD-100R
Đăng ngày 20-05-2016 03:09:47 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki WMD-100R ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-100R
Đăng ngày 20-05-2016 03:06:09 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-100R ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-70RZ
Đăng ngày 20-05-2016 03:03:18 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-70RZ ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-70R
Đăng ngày 20-05-2016 03:00:19 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-70R ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-55R
Đăng ngày 20-05-2016 02:54:10 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-55R ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-40RX
Đăng ngày 20-05-2016 02:51:41 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-40RX ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

Bơm hóa chất Iwaki MD-40R
Đăng ngày 20-05-2016 02:48:56 PM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất Iwaki MD-40R ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhuộm, bảo vệ môi trường, xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm... Bảo hành 12 thang.

1 2  Trang sau