Bộ điều khiển Telecrane
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Bộ điều khiển Telecrane

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-60
Đăng ngày 27-04-2016 06:05:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F24-60 gồm 6 nút điều khiển, 5 cấp tốc độ, 1 nút "Start" , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp, 2 tay điều khiển 4 hướng. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4SB
Đăng ngày 27-04-2016 06:00:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4SB gồm 4 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-E1B
Đăng ngày 27-04-2016 05:58:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-E1B gồm 6 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-E1
Đăng ngày 27-04-2016 05:55:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-E1gồm 2 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4D
Đăng ngày 27-04-2016 05:52:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4D gồm 2 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4S
Đăng ngày 27-04-2016 05:50:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-4S gồm 2 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-2S
Đăng ngày 27-04-2016 05:46:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-2S gồm 2 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-2D
Đăng ngày 27-04-2016 05:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F21-2D gồm 2 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-A+
Đăng ngày 27-04-2016 05:41:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F23-A+ gồm 8 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa F23-A++
Đăng ngày 27-04-2016 05:36:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F23-A++ gồm 10 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-B
Đăng ngày 27-04-2016 05:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-B gồm 10 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-BB
Đăng ngày 27-04-2016 05:30:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F23-BB gồm 10 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-C
Đăng ngày 27-04-2016 05:28:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-C gồm 6 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-D
Đăng ngày 27-04-2016 05:25:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-D gồm 10 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F23-F
Đăng ngày 27-04-2016 05:17:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F23-F gồm 10 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-10D
Đăng ngày 27-04-2016 05:13:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-10D có 10 nút điều khiển 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-10S
Đăng ngày 27-04-2016 05:09:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-10S có 10 nút điều khiển 1 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

Tay điều khiển cẩu trục từ xa Telecrane F24-12D
Đăng ngày 27-04-2016 05:05:00 AM
Giá : Liên hệ
Tay điều khiển cẩu trục từ xa F24-12D có 12 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ. Bảo hành 12 tháng.

1 2  Trang sau