Bơm hóa chất trục đứng FPL series
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Bơm hóa chất trục đứng FPL series

Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -28
Đăng ngày 08-06-2016 06:06:55 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -28 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -22
Đăng ngày 08-06-2016 06:05:14 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -22 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -25
Đăng ngày 08-06-2016 06:03:36 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -25 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -18
Đăng ngày 08-06-2016 06:01:36 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -18 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 25FV/P-L -11
Đăng ngày 08-06-2016 05:59:25 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 25FV/P-L -11 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng FPL series
Đăng ngày 08-06-2016 05:56:29 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng FPL sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.