Bơm hóa chất trục đứng FPL series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm hóa chất trục đứng FPL series

Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -28
Đăng ngày 08-06-2016 06:06:55 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -28 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -22
Đăng ngày 08-06-2016 06:05:14 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 50FV/P-L -22 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -25
Đăng ngày 08-06-2016 06:03:36 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -25 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -18
Đăng ngày 08-06-2016 06:01:36 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 40FV/P-L -18 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng 25FV/P-L -11
Đăng ngày 08-06-2016 05:59:25 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng 25FV/P-L -11 sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.

Bơm hóa chất trục đứng FPL series
Đăng ngày 08-06-2016 05:56:29 AM
Giá : Liên hệ
Bơm hóa chất trục đứng FPL sử dụng bơm hóa chất có hoạt tính ăn mòn cao. Bảo hành 12 tháng.