Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC - Trang 3
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC

Cable chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX
Đăng ngày 25-04-2016 10:46:23 PM
Giá : 250 000 VND
Cable chuyển đổi RS232 sang RS422 SC-11 cho PLC FX. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A
Đăng ngày 25-04-2016 10:44:42 PM
Giá : 250 000 VND
Cable lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A
Đăng ngày 25-04-2016 10:40:31 PM
Giá : 250 000 VND
Cable lập trình RS232 SC-09 cho PLC FX/A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-04-2016 10:37:00 PM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cable lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable DOP-PPI kết nối màn hình DOP với S7 200
Đăng ngày 25-04-2016 10:33:59 PM
Giá : Liên hệ
Cable DOP-PPI kết nối màn hình DOP với S7 200. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình ASDA-B2 AB A2 cho PLC ASDA-B2/AB/A2
Đăng ngày 25-04-2016 10:31:00 PM
Giá : 750 000 VND   712 500 VND
Cable lập trình ASDA-B2 AB A2 cho PLC ASDA-B2/AB/A2. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 25-04-2016 10:29:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 25-04-2016 10:27:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USBACAB230+ cho PLC Delta DVP. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USBACAB230 cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 25-04-2016 10:25:00 PM
Giá : 600 000 VND   450 000 VND
Cable lập trình USBACAB230 cho PLC Delta DVP. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable USB-DOP cho màn cảm ứng DOP
Đăng ngày 25-04-2016 10:22:55 PM
Giá : 250 000 VND
Cable USB-DOP cho màn cảm ứng DOP. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối RS232 DVPCAB215 cho PLC Delta DVP
Đăng ngày 25-04-2016 10:19:23 PM
Giá : 180 000 VND
Cable kết nối RS232 DVPCAB215 cho PLC Delta DVP. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối DOP(A)-FX DOP(B)-FX cho màn hình cảm ứng DOP với Mitsubishi FX PLC
Đăng ngày 25-04-2016 10:16:27 PM
Giá : 180 000 VND
Cable kết nối DOP(A)-FX DOP(B)-FX cho màn hình cảm ứng DOP với Mitsubishi FX PLC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-TP02 cho màn hình Delta TP04 TP02
Đăng ngày 25-04-2016 10:13:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cable lập trình USB-TP02 cho màn hình Delta TP04 TP02. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FB-232P0-9F cho PLC Fatek FBE
Đăng ngày 25-04-2016 10:08:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-FB-232P0-9F cho PLC Fatek FBE. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FBS-232P0-9F+ cho PLC Fatek FBE - MU/MA/MC
Đăng ngày 25-04-2016 10:04:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-FBS-232P0-9F+ cho PLC Fatek FBE - MU/MA/MC. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình FB-232P0-9F-150 cho PLC Fatek FBE
Đăng ngày 25-04-2016 10:02:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cable lập trình FB-232P0-9F-150 cho PLC Fatek FBE. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối FBS-232-P0-9F cho PLC Fatek FBS
Đăng ngày 25-04-2016 09:59:00 PM
Giá : 320 000 VND
Cable kết nối FBS-232-P0-9F cho PLC Fatek FBS. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FBS-232P0-9F cho PLC Fatek FBS
Đăng ngày 25-04-2016 09:50:00 PM
Giá : 700 000 VND   455 000 VND
Cable lập trình USB-FBS-232P0-9F cho PLC Fatek FBS. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

  Trang trước  1 2 3 4 ... 10 11 12  Trang sau