Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC - Trang 2
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
  Kinh doanh
Yahoo! Messenger: tananphatltd

  Hotline: 042 241 0870

Cáp lập trình PLC, Cable Programming PLC

Cable lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-04-2016 11:50:00 PM
Giá : 700 000 VND   581 000 VND
Cable lập trình USB-QC30R2 cho PLC Melsec Q. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối AC05TB cho PLC Melsec
Đăng ngày 25-04-2016 11:40:00 PM
Giá : Liên hệ
Cable kết nối AC05TB cho PLC Melsec. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Melsec Servo MR-J2S
Đăng ngày 25-04-2016 11:38:00 PM
Giá : 420 000 VND
Cable kết nối MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Melsec Servo MR-J2S. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối GT10-C30R4-8P cho Mitsubishi FX PLC với màn hình cảm ứng GT1020 GT1030
Đăng ngày 25-04-2016 11:35:00 PM
Giá : 300 000 VND
Cable kết nối GT10-C30R4-8P cho Mitsubishi FX PLC với màn hình cảm ứng GT1020 GT1030. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985
Đăng ngày 25-04-2016 11:33:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-AC30R2-9SS+ PLC Mitsubishi A970/A985. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-04-2016 11:30:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình USB-FX232-CAB-1+ cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940
Đăng ngày 25-04-2016 11:28:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cable lập trình USB-FX232-CAB-1 cho PLC Melsec F920/F930/F940. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Servo J2S
Đăng ngày 25-04-2016 11:25:00 PM
Giá : 900 000 VND   855 000 VND
Cable lập trình USB MR-CPCATCBL3M cho Mitsubishi Servo J2S. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 25-04-2016 11:22:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cable lập trình USB-AC30R2-9SS cho PLC Mitsubishi A970/A985GOT. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT
Đăng ngày 25-04-2016 11:19:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cable lập trình USB-AC30R2-9SS cho màn hình cảm ứng Mitsubishi A970/A985GOT. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U
Đăng ngày 25-04-2016 11:12:00 PM
Giá : 1 000 000 VND   950 000 VND
Cable lập trình FX-USB-AW+ cho PLC Mitsubishi FX3U. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình FX-USB-AW cho PLC Mitsubishi FX3U
Đăng ngày 25-04-2016 11:10:00 PM
Giá : 700 000 VND   665 000 VND
Cable lập trình FX-USB-AW cho PLC Mitsubishi FX3U. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A
Đăng ngày 25-04-2016 11:06:00 PM
Giá : 700 000 VND   483 000 VND
Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A
Đăng ngày 25-04-2016 11:04:00 PM
Giá : 700 000 VND   483 000 VND
Cable lập trình USB-SC09 cho PLC Mitsubishi FX/A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A
Đăng ngày 25-04-2016 11:01:40 PM
Giá : 250 000 VND
Cable kết nối USB-SA cho màn hình cảm ứng SA-3.5A/SA-4.3A. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q
Đăng ngày 25-04-2016 10:56:28 PM
Giá : 230 000 VND
Cable chuyển đổi RS232 QC30R2 cho PLC Melsec Q. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15
Đăng ngày 25-04-2016 10:52:53 PM
Giá : 230 000 VND
Cable kết nối GT09-C20USB-5P cho màn hình cảm ứng GT11 / GT15. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

Cable kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920
Đăng ngày 25-04-2016 10:50:43 PM
Giá : 230 000 VND
Cable kết nối FX-50DU-CAB0 cho FX0/FX2N với F940/F930/F920. Bảo hành 6 tháng 1 đổi 1.

  Trang trước  1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau