Bơm bánh răng YB1
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng YB1

Bơm bánh răng YB1-100
Đăng ngày 01-06-2016 11:34:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-100 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-80
Đăng ngày 01-06-2016 11:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-80 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-63
Đăng ngày 01-06-2016 11:32:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-63 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-50
Đăng ngày 01-06-2016 11:30:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-50 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-40
Đăng ngày 01-06-2016 11:28:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-40 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-32
Đăng ngày 01-06-2016 11:26:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-32 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-25
Đăng ngày 01-06-2016 11:22:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-25 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-20
Đăng ngày 01-06-2016 11:21:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-20 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-10
Đăng ngày 01-06-2016 11:18:00 AM
Giá : 1 VND
Bơm bánh răng YB1-10 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-16
Đăng ngày 01-06-2016 10:58:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-16 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-6.3
Đăng ngày 01-06-2016 10:54:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-6.3 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-4
Đăng ngày 01-06-2016 10:48:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-4 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng YB1-2.5
Đăng ngày 01-06-2016 10:09:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng YB1-2.5 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng