Bơm bánh răng CBW1 series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CBW1 series

Bơm bánh răng CBW1-31.5
Đăng ngày 06-06-2016 12:04:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-31.5, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-12.5
Đăng ngày 06-06-2016 12:02:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-12.5, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-6.3
Đăng ngày 06-06-2016 12:01:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-6.3, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-2.5
Đăng ngày 06-06-2016 11:59:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-2.5, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-40
Đăng ngày 06-06-2016 11:57:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-40, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-25
Đăng ngày 06-06-2016 11:55:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-25, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-20
Đăng ngày 06-06-2016 11:53:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-20, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-16
Đăng ngày 06-06-2016 11:53:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-16, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-10
Đăng ngày 06-06-2016 11:52:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-10, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-8
Đăng ngày 06-06-2016 11:50:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-8 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBW1-4
Đăng ngày 06-06-2016 11:48:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBW1-4 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.