Bơm bánh răng CBT series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CBT series

Bơm bánh răng CBT-1.5
Đăng ngày 06-06-2016 02:03:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-1.5, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-1.2
Đăng ngày 06-06-2016 02:02:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-1.2, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-1
Đăng ngày 06-06-2016 02:00:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-1, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-0.8
Đăng ngày 06-06-2016 01:57:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-0.8, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-0.6
Đăng ngày 06-06-2016 01:56:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-0.6, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-0.5F
Đăng ngày 06-06-2016 01:54:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-0.5F có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBT-0.35
Đăng ngày 06-06-2016 01:51:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBT-0.35, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.