Bơm bánh răng CBF-F series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CBF-F series

Bơm bánh răng CBF -F440-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:27:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F440-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F450-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:26:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F450-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F425-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:23:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F425-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F420-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:22:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F420-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F418-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:21:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F418-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F416-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:19:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F416-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F414-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:18:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F414-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F412.5-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:14:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F412.5-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBF -F410-AL
Đăng ngày 01-06-2016 02:12:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-F410-AL có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng