Bơm bánh răng kép CBTN-G series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng kép CBTN-G series

Bơm bánh răng CBTN-G1.5/1.5
Đăng ngày 03-06-2016 05:34:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G1.5/1.5. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G1.2/1.2
Đăng ngày 03-06-2016 05:33:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G1.2/1.2. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G1/1
Đăng ngày 03-06-2016 05:31:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G1/1. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G0.8/0.8
Đăng ngày 03-06-2016 05:28:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G0.8/0.8. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G0.6/0.6
Đăng ngày 03-06-2016 05:27:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G0.6/0.6. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G0.5/0.5
Đăng ngày 03-06-2016 05:24:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G0.5/0.5. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CBTN-G0.35/0.35
Đăng ngày 03-06-2016 05:19:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBTN-G0.35/0.35. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.