Bơm bánh răng thủy lực DHB series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng thủy lực DHB series

Bơm bánh răng DHB7.5/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:47:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB7.5/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB12/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:46:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB12/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB8/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:45:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB8/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB5/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:43:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB5/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB4/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:41:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB4/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB3/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:40:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB3/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB2/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:37:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB2/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng DHB1/3.6
Đăng ngày 06-06-2016 08:35:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng DHB1/3.6 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.