Bơm bánh răng CBF-E series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CBF-E series

Bơm bánh răng CBF-E140
Đăng ngày 04-06-2016 09:40:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E140. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E125
Đăng ngày 04-06-2016 09:39:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E125. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E112
Đăng ngày 04-06-2016 09:38:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E112. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E100
Đăng ngày 04-06-2016 09:36:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E100. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E90
Đăng ngày 04-06-2016 09:35:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E90. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E80
Đăng ngày 04-06-2016 09:34:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E80. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E71
Đăng ngày 04-06-2016 09:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E71. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E63
Đăng ngày 04-06-2016 09:32:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E63. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E50
Đăng ngày 04-06-2016 09:26:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E50. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E40
Đăng ngày 04-06-2016 09:25:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E40. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E31.5
Đăng ngày 04-06-2016 09:24:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E31.5. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E25
Đăng ngày 04-06-2016 09:22:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E25. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E18
Đăng ngày 04-06-2016 09:21:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E18. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E16
Đăng ngày 04-06-2016 09:19:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E16. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.

Bơm bánh răng CBF-E10
Đăng ngày 04-06-2016 09:17:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBF-E10. có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi.