Bơm bánh răng CB-BNS series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CB-BNS series

Bơm bánh răng CB-BNS32
Đăng ngày 03-06-2016 02:27:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS32 , có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS25
Đăng ngày 03-06-2016 02:26:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS25 , có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS20
Đăng ngày 03-06-2016 02:25:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS20, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS16
Đăng ngày 03-06-2016 02:21:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS16 , có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS10
Đăng ngày 03-06-2016 02:21:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS10 , có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS6
Đăng ngày 03-06-2016 02:20:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS4, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS4
Đăng ngày 03-06-2016 02:19:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS4, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS2.5
Đăng ngày 03-06-2016 02:13:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS2.5 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.

Bơm bánh răng CB-BNS1
Đăng ngày 03-06-2016 02:09:00 PM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CB-BNS1 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt.