Bơm bánh răng CBN-G series
 
Tân an Phát
Danh mục sản phẩm
Zalo trực tuyến
Zalo

Bơm bánh răng CBN-G series

Bơm bánh răng CBN-G325
Đăng ngày 02-06-2016 09:44:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G325, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G320
Đăng ngày 02-06-2016 09:43:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G320, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G318
Đăng ngày 02-06-2016 09:42:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G318, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G316
Đăng ngày 02-06-2016 09:40:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G316, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G314
Đăng ngày 02-06-2016 09:38:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G314, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G312
Đăng ngày 02-06-2016 09:35:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G312, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G310
Đăng ngày 02-06-2016 09:34:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G310, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G308
Đăng ngày 02-06-2016 09:33:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G308, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G306
Đăng ngày 02-06-2016 09:32:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G306, có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng

Bơm bánh răng CBN-G304
Đăng ngày 02-06-2016 09:28:00 AM
Giá : Liên hệ
Bơm bánh răng CBN-G304 có cấu trúc đơn giản, ít tiếng ồn, hoạt động ổn định, hiệu suất tự mồi tốt. Bảo hành 12 tháng