Động cơ rung FL-100/2
Đăng ngày 15-12-2016 Lúc 05:22'- 7611 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Motor rung FL-100/2

Thông số kỹ thuật:
Model: FL-100/2
Điện áp: 220/110 V 1 pha.
Dòng điện: 0,54/1,3 A
Công suất: 100 W.
Lực rung: 130 kg
Tốc độ: 3000 RPM
Động cơ rung FL-90/2
Động cơ rung FL-100/2


Thông số kỹ thuật
Model Điện áp
V
Dòng điện
A
Công suất
W
Pha Tốc độ
RPM
Lực rung
Kg
FL-30/2 220/110 0,13/0,26 30 1 3000 40
FL-30/3 380/220 0,05/0,8 30 3 3000 40
FL-40/2 220/110 0,19/0,38 40 1 3000 50
FL-40/3 380/220 0,61/0,09A 40 3 3000 50
FL-50/2 220/110 0,23/0,45 50 1 3000 70
FL-50/3 380/220 0,08/0,12 50 3 3000 70
FL-60/2 220/110 0,28/0,5 60 1 3000 80
FL-60/3 380/220 0,09/0,15 60 3 3000 80
FL-70/2 220/110 0,22/0,64 70 1 3000 90
FL-70/3 380/220 0,11/0,18 70 3 3000 90
FL-80/2 220/110 0,38/0,96 80 1 3000 100
FL-80/3 380/220 0,12/0,2 80 3 3000 100
FL-90/2 220/110 0,4/1,2 90 1 3000 120
FL-90/3 380/220 0,15/0,23 90 3 3000 120
FL-100/2 220/110 0,54/1,3 100 1 3000 130
FL-100/3 380/220 0,17/0,28 100 3 3000 130
Tham khảo động cơ rung 3 pha khác : http://tapvn.com.vn/shops/Dong-co-dien/Danh-muc-san-pham-dong-co-rung-41423/