Khớp nối thủy lực YOXysz
Đăng ngày 02-12-2016 Lúc 04:22'- 3847 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Khớp nối YOXysz

Khớp nối YOXysz
Khớp nối  thủy lực YOXysz

Khớp nối YOXysz
Bản vẽ khớp nối thủy lực YOXysz
Thông số kỹ thuật
Model D Dz/Lz C d1(max) L1(max) d2(max) L2(max) L(min) M(demolition thread) oil volume(L) weight
(kg)
YOXysz-280 328 200/85 10 38 80 45 90 340 20 1.5~3.0 2.0~4.0 32
YOXysz-320 380 200/85 10 42 110 50 110 369 30×1.5 2.4~4.8 3.0~6.0 45
YOXysz-360 422 300/150 10 55 110 55 110 410 30×1.5 3.8~7.6 4.9~9.8 61
YOXysz-400 465 315/150 10 60 140 65 140 470 36×2 4.8~9.6 6.2~12 85
YOXysz-450 522 315/150 10 75 140 70 140 530 42×2 6.1~12 8.0~16 110
YOXysz-500 572 400/190 10 80 170 90 170 630 42×2 10~20 13~26 165
YOXysz-560 642 400/190 10 100 170 110 170 670 42×2 16~26 21~34 198
YOXysz-600 695 500/210 15 100 170 130 180 700 48×2 18~36 24~47 270
YOXysz-650 750 500/210 15 120 210 130 250 754 48×2 25~46 33~60 318
YOXysz-750 850 630/265 20 140 250 150 250 870 56×2 40~80 52~104 490
YOXysz-800 908 630/265 20 140 250 150 250 910 56×2 50~95 65~125 578
YOXysz-1000 1120 700/300 25 150 250 150 250 1090 60×3 78~156 100~200 850
Tham khảo : http://tapvn.com.vn/shops/thiet-bi-khac/Khop-noi-thuy-luc-YOX-IIz-2828/