Khớp nối thủy lực YOXy
Đăng ngày 02-12-2016 Lúc 04:02'- 3345 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Khớp nối YOXy

Khớp nối YOXy
Khớp nối  thủy lực YOXy
Khớp nối YOXy
Bản vẽ khớp nối thủy lực YOXyThông số kỹ thuật
Model D L (min) d1 (max) L1 (max) d2 (max) L2 (max) M(demolition thread) plum cushion oil volume(L) weight(kg)
YOXy-220 260 260 35 60 30 60 16 MT4 0.8~1.6 1.1~2.2 16
YOXy-250 292 270 36 45 40 80 16 MT5 1.3~2.6 1.6~3.2 18
YOXy-280 328 280 40 80 45 100 20 MT7 1.5~3.0 2.0~4.0 22
YOXy-320 380 316 48 110 50 110 30×1.5 MT7 2.4~4.8 3.0~6.0 34
YOXy-340 392 322 48 110 50 110 30×1.5 MT8 2.7~5.5 3.5~7.0 38
YOXy-360 422 360 55 110 55 110 30×1.5 MT8 3.8~7.6 4.9~9.8 46
YOXy-400 465 390 60 140 60 130 36×2 MT10 4.8~9.6 6.2~12 66
YOXy-420 480 405 65 140 65 140 36×2 MT10 4.9~9.8 6.5~13 68
YOXy-450 522 445 75 140 75 140 42×2 MT10 6.1~12 8.0~16 92
YOXy-500 572 510 80 170 90 170 42×2 MT11 10~20 13~26 128
YOXy-560 642 530 100 210 100 210 42×2 MT11 16~26 21~34 160
YOXy-600 695 575 100 210 100 180 48×2 MT12 18~36 24~47 202
YOXy-650 750 650 130 210 120 210 48×2 MT12 25~46 33~60 250
YOXy-710 815 680 130 210 110 210 48×2 MT12 37~60 48~78 345
YOXy-750 850 680 140 250 140 250 56×2 MT12 40~80 52~104 395
YOXy-800 908 820 140 250 130 250 56×2 MT12 50~95 65~125 480
YOXy-1000 1120 845 150 250 150 250 60×3   78~156 100~200 730
Tham khảo : http://tapvn.com.vn/shops/thiet-bi-khac/Khop-noi-thuy-luc-YOX-IIz-2828/