Cầu chỉ lao RX1A-1000
Đăng ngày 26-11-2016 Lúc 10:57'- 1429 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Cầu chỉ lao tác động nhanh RX1A-1000

Cầu chỉ lao tác động nhanh RX1A-1000
Cầu chỉ lao tác động nhanh RX1A-1000


Cầu chỉ lao tác động nhanh RX1A-1000
Cầu chỉ lao tác động nhanh RX1A-1000


Thông số kỹ thuật
Model Điện áp (V) Kích thước
RX1-1000 1000 L1 L2 D d A
RX2-1000 1000 85 95 11 7.5 7.4
RZS1-1000 1000 58 64 11 5 12
RX1A-1000 1000 55 60 8.5 3.5 7.5