Điện trở nhôm RXLG-150W 820R
Đăng ngày 25-11-2016 Lúc 09:55'- 1550 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Điện trở xả RXLG-150W 820 R

Thông số kỹ thuật:
Model:   RXLG-150W 820R
Trở kháng: 820 R
Công suất: 150 W
Loại điện trở nhôm.
Điện trở xả RXLG-150W 820R

Điện trở xả  RXLG-150W 820R


Điện trở xả
RXLG-150W 1R RXLG-150W 4R7 RXLG-150W 10R RXLG-150W 22R
RXLG-150W 47R RXLG-150W 82R RXLG-150W 100R RXLG-150W 150R
RXLG-150W 220R RXLG-150W 330R RXLG-150W 390R RXLG-150W 470R
RXLG-150W 560R RXLG-150W 680R RXLG-150W 750R RXLG-150W 820R