Thyristor KA1500A/1600V
Đăng ngày 25-11-2016 Lúc 04:45'- 2017 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Thyristor công suất KA1500A/1600V

Thông số kỹ thuật:
Model: KA1500A/1600V
Dòng điện: KA1500A
Điện áp: 1600V.
Thyristor công suất KA1500A/1600V
Thyristor công suất KA1500A/1600V